OTVORITVENA SLOVESNOST

Zgodovina šolstva v Kostrevnici sega v obdobje pred prvo svetovno vojno. Leta 1929 so ustanovili prvo dvo-razredno ljudsko šolo. Leta 1951 so začeli s pripravami na gradnjo nove šole, uradna otvoritev je bila oktobra leta 1953.

Šolska zgradba je tako leta 2013 praznovala 60 letnico in očitno je bilo, da jo bo v bližnji prihodnosti treba temeljiteje prenoviti. Veseli smo, da se to v letošnjem letu uresničilo, saj smo pouk pričeli v energetsko prenovljeni, lepi, svetli in moderno opremljeni šoli.

V imenu učencev in zaposlenih, se zahvaljujemo Občini Šmartno pri Litiji in svetnikom, ki so podprli projekt o energetski sanaciji naše šole. Zahvala gre tudi izvajalcem in nadzornikom, za dobro opravljeno delo. Zahvaljujemo se tudi posameznikom, ki so z donacijami in prostovoljnim delom poskrbeli za obnovo igral in urejeno okolico šole.

Nekaj utrinkov s prireditve ob odprtju prenovljene šole.