VABILO

Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 21. 9. 2017, ob 17.00 v prostorih Podružnične šole Velika Kostrevnica.

Dnevni red:

1. Organizacija pouka in letni delovni načrt

2. Razno

Lep pozdrav.

                                                                                                        Razredničarki:

                                                                                                     Jerneja Fortuna

                                                                                                        Darja Gorše