Vrtec Ciciban

Metuljčki v novembru

    V novembru smo se Metuljčki malo bolj posvetili črkam. Kar nekaj otrok se že zna podpisati, prepoznamo tudi črke v svojem imenu. Naredili smo praskanko s svojim imenom in imena razvrščali na dolge in kratke. Spoznavamo pesmice o črkah in preko ugank naštevamo besede, ki se začnejo na določen glas/črko. Kar nekaj otrok že sliši pvi glas v besedi.

    Preko odtisov jabolk in hrušk smo se seznanili s preprostimi matematičnimi zaporedji. Pridružili smo se ostalim skupinam v Cicibanu in za kratek čas postali čebelarji.

    Ob Svetovnem dnevu otrok smo razmišljali , kaj dobega želimo drugim otrokom na svetu, plakat smo popestrili z modrimi odtisi naših dlani.

    Z razstavo smo sodelovali na likovnem natečaju oz. pri projektu "Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo." Avtor in nosilec projekta je Izobraževalni Center Eksena. Preko pravljice smo spoznali, zakaj ni dobro obrekovati ter v srce ilustrirali prijateljsko ravnanje do drugih otrok. Temo strpnosti in prijateljstva smo podkrepili tudi s plesom ob pesmi Lepši svet.

 

Galerija Metuljčki

Vrtec Ciciban