Razstava poklicev

"Kaj boš postal, ko boš velik?" je vprašanje, ki so nam ga pogosto zastavljali odrasli, ko smo bili še majhni. »Gasilec, trgovec, zdravnik, kuhar, frizerka …« pa so bili naši odgovori. Z nekaterimi poklici se srečujemo vsakodnevno in so nam zato zelo dobro poznani, spet drugi so očem bolj skriti, a vseeno zanimivi. Od ponedeljka, 7. 11. do petka 18. 11. 2022 je bila na naši šoli na ogled razstava poklicev pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Učenci so se lahko sprehodili mimo 16 razstavnih panojev, na katerih so bila predstavljena različna poklicna področja. Za učence 8. in 9. razreda pa smo pripravili delavnice, na katerih so prepoznavali še svoje (poklicne) kompetence, sposobnosti in znanja.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika