ND (6.- 9. razred) - MOJ ODNOS DO ZEMLJE

V torek, 5. maja smo izvedli naravoslovni dan z naslovom MOJ ODNOS DO ZEMLJE. Obeležili smo dva svetovna dneva: svetovni dan Zemlje, ki je bil 22. aprila in svetovni dan podnebnih sprememb, ki je bil 15. maja. Z naravoslovnim dnem smo želeli spodbuditi učence k odgovornemu obnašanju do našega edinega doma, ki ga imamo - Zemlje. Seveda smo ga izvedli na daljavo, tako kot pouk. In kako je potekal naravoslovni dan na daljavo? Učiteljici na biologijo sva najprej spodbudili učence k ogledu dveh filmov: Upanje, ki govori o Jane Goodall, borki za pravice živali in ohranitev planeta ter Žejni svet, ki govori o pretirani rabi vode in negativnih učinkih na planet. Nato sva podali različne teme in napotke, kako izboljšati naš odnos do Zemlje (spodbudili k manjši uporabljati vode, elektrike, plastične embalaže, odgovornemu nakupovanju v trgovini, gibanju na prostem brez uporabe fosilnih goriv...) ter predlagali nekaj dejavnosti, s katerimi bi se učenci bolj seznanili z naravo in živimi bitji, ki živijo z nami ter prispevali k njihovi ohranitvi. Učenci so tako izbirali med naslednjimi aktivnostmi: izdelava hotela za žuželke in ugotavljanje koristnosti žuželk na vrtu; sajenje vrtnin in izdelovanje kalilnika; izdelava gnezdilnice / hranilnice za ptice in spoznavanje ptic s pomočjo posnetkov napevov ptic; priprava gojilnice za dvoživke ali metulje ter opazovanje njihovega razvoja; ugotavljanje stopnje onesnaženosti zraka s pomočjo lišajev in vode s pomočjo ličink žuželk v njej; spoznavanje gozda s pomočjo slik dreves in zeli ter izdelava herbarija; priprava jedi iz rastlin, ki rastejo v naravi (čemaž, smrekovi vršički, šparglji); spoznavanje kako delujejo človeška čutila ... in poglejte kaj vse so naredil! Učenci so bili res ustvarjalni.

 

Prijava/odjava uporabnika