Varno V in SKOZI novo šolsko leto

Poletje in šolske počitnice se iztekajo in ceste bodo zopet polne otrok.

Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni, predvsem pa ob začetku šolskega leta, po koncu brezskrbnih počitnic.

Občina Šmartno pri Litiji in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Šmartno pri Litiji bosta v sodelovanju s PP Litija, OŠ Šmartno in društvom upokojencev predvsem v prvem tednu pouka organizirala prisotnost oseb na najbolj izpostavljenih mestih šolskih poti.

V času pred začetkom šolskega leta se bodo za povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu izvedle meritve hitrosti v okolici vrtcev in šol, v okolici šol bodo postavljene oznake, ki bodo voznike dodatno opozarjale na prisotnost otrok, povečana pa bo tudi prisotnost policistov.

Prometno varnost lahko zagotovimo le ob angažiranju vseh udeležencev v prometu, tako institucij, staršev, učiteljev, otrok in predvsem voznikov, zato vse udeležence pozivamo, da upoštevajo prometne predpise, voznike pa pozivamo, da upoštevajo omejitev hitrosti in razmere na cestah, ter s svojim ravnanjem zagotovijo, da bodo tudi ostali udeleženci v prometu varni.

Bodimo strpni in prijazni.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji

Prijava/odjava uporabnika