Tehniški dan – Delavnice Zavoda varna pot na temo varnost v prometu

      V mesecu juniju bomo na OŠ Šmartno izvedli tehniški dan za vse učence od 1. do 9. razreda na temo varnost v cestnem prometu. Tehniški dan bomo izvedli v sodelovanju z Zavodom varna pot iz Ljubljane, saj imajo njihovi moderatorji dolgoletne izkušnje s področja prometne varnosti (podoben tehniški dan smo že izvedli leta 2015 za učence od 4. do 9. razreda).

Pri izvedbi delavnic nam je na pomoč priskočil tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) Občine Šmartno pri Litiji, ki bo finančno podprl izvedene delavnice, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Simbolični prispevek vsakega učenca bo 1 € (znesek bo zaračunan na položnici zraven malice), vse ostale stroške pa bo kril SPVCP Občine Šmartno.

Delavnice bomo izvedli v treh terminih (ter tudi po treh tematskih sklopih):
- PONEDELJEK, 10. 6. 2019:  1. – 3. razred                 - SREDA, 12. 6. 2019: 7. – 9. razred
- PONEDELJEK, 17. 6. 2019: 4. – 6. razred

Namen delavnic je učencem in bodočim udeležencem prometa zagotoviti varnost v prometu, jih seznaniti o pomenu uporabe varnostnih pasov in varnostne čelade ter izrecno upoštevanje cestno prometnih predpisov. Skozi delavnice učenci spoznavajo nevarnosti uporabe telefonov med vožnjo, vpliv različnih dejavnikov (kot so alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi) na odzivnost in zbranost med vožnjo. Svojo izkušnjo bo z učenci delil tudi mladostnik, ki je doživel hudo prometno nesrečo.