Gredica ob šoli

Z učenci četrtih razredov, ki so vključeni v Projekt Šolski vrt, smo od zgodnje pomladi urejali gredico med šolo in parkiriščem. Z veliko dobre volje in delavnih rok nam je uspelo in sedaj nam šolo krasi lično urejena gredica sivke in okrasnega kamenja. Za vso pomoč se iskreno zahvaljujemo občinskemu hišniku gospodu Franciju Kerncu in pomočniku hišnika gospodu Krešu Novaku, šolskemu hišniku gospodu Janezu Ambrožu in gospodu Janezu Čožu. PGM-u Hotič pa se najlepše zahvaljujemo za njihovo donacijo.