Naravoslovni dan: Mikrobiologija in biotehnologija

Učenci 9. razreda so imeli danes naravoslovni dan, kjer so spoznavali svet mikrobov, seznanili so pa se tudi z biotehnologijo. Mikrobiologija in biotehnologija sta med seboj tesno povezani in prisotni v našem vsakdanjiku.

V prvem delu so imeli predavanje o mikroorganizmih, njihovi sistematiki, lastnostih, obnašanju in koristih, ki jih imajo za človeka in njegovo okolje.

Pri praktičnem delu so preko eksperimentov spoznali lastnosti gliv kvasovk in delovanje, mikroskopirali bakterije, kvasovke in opazovali plesni na gojišču. S pomočjo lego kock so izdelali iz DNA proteine in pojasnili odpornosti na antibiotike.

V zadnjem delu so poslušali predavanje o osnovah biotehnologije s praktičnimi primeri uporabe ter evalvacijo eksperimenta kvasne bombice.