Policist Leon svetuje

Preventivni projekt Policist Leon svetuje, pri katerem sodeluje tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, deluje od leta 2008 in vključuje učence petih razredov. Danes je naše učence obiskal gospod Andrej Hrup, policist s policijske postaje Litija. S pomočjo delovnih zvezkov, ki so jih dobili učenci, jih je opozoril na nevarnosti, s katerimi se lahko srečujejo v vsakdanjem življenju in jih poučil o samozaščitnem oziroma preventivnim ravnanjem. Učenci so pri pogovoru aktivno sodelovali in povedali:

- tako mi je bilo všeč, da se zanimam za ta poklic

- ne želim si postati policistka, ker je to delo nevarno

- zdaj sem se odločila, da ne bom imela slabega odnosa z drugimi

- delo policista je zanimivo in odločil sem se, da ne bom nikoli kradel

- policist je bil zelo iskren

- mislim, da je delo policista zanimivo in premalo cenjeno

- policist bi umrl za nas - tega nisem vedela

- nekatere stvari bom zdaj delala drugače

Učenci, ki so zelo aktivno sodelovali, so bili na koncu presenečeni, saj bodo za sodelovanje nagrajeni z obiskom policijske postaje in za en dan postali policisti.