Varno v prometu

V ponedeljek smo imeli 1.razredi tehniški dan na temo varnost v prometu. Učili smo se pravilno prečkati cesto in spoznavali osnovna prometna pravila. Policist in policistka s policijske postaje Litija sta z nami prehodila del šolske poti in nas opozorila na nevarnosti na njej. 

Obiskali pa so nas tudi predstavniki programa Kolesarček. Program Kolesarček preko igre otroke pouči o pravilnem vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu.

Postavili smo se vlogo voznika in se popeljali po poligonu in tako spoznali osnovne cestno prometne predpise. Na poligonu pa smo morali pravilno prečkati prometno cestišče. Ob vsem tem smo spoznavali kako pomembna je uporaba kresničke v temi.