Šolski koledar - delovne sobote

Spoštovani starši!

V skladu s šolskim koledarjem so v šolskem letu 2018/2019 načrtovane 3 delovne sobote.

Na naši šoli smo v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju, v Letnem delovnem načrtu opredelili tri delovne sobote, ki jih bomo izvedli v naslednjih terminih:

  • sobota, 15. 9. 2018,
  • sobota, 17. 11. 2018 in
  • sobota, 2. 2. 2019

Informacije o vsebini posameznih delovnih sobot boste starši in učenci prejeli naknadno.

Albert Pavli, ravnatelj