Obvestilo

V skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja imajo učenci in njihovi starši možnost do vpogleda v učenčeve elektronsko ovrednotene preizkuse v roku, ki je določen s Koledarjem NPZ. Učenci bodo vpogled v šoli opravili v okviru pouka po razporedu, ki je objavljen na spletni strani - povezava do razporeda - kliknite.

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer od 29. do 31. maja 2018 za 9. razred in od 5. do 7. junija 2018 za 6. razred. Aplikacija bo dostopna od 8. ure zjutraj na prvi dan do 20. ure zvečer na zadnji dan. Učenci na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo preko iste spletne strani.

Učenec, ki je na vpogledu skupaj z učiteljem v ovrednotene preizkuse znanja ugotovil, da je prišlo pri vrednotenju do napake, ima možnost poizvedbe, s katero preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili za vrednotenje.

 
Ravnatelj: Albert Pavli, prof.