Ogled tovarne zdravil Krka v Novem mestu

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Poskusi v kemiji, so si 27. 3. 2018 ogledali tovarno zdravil Krka v Novem mestu. Tovarna zdravil Krka v Novem mestu se uvršča med vodilna generična farmacevtska podjetja na svetu. Danes zaposljuje 12 000 ljudi, saj ima več kot 40 podjetij in predstavništev po svetu. Tržijo lastne blagovne znamke zdravil.

 Ogledali smo si nov sodoben obrat Notol 2, v katerem proizvajajo trdne oblike zdravil, tablete in kapsule. Površina obrata meri 55 000 m2, kjer izdelajo 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul. Notol 2 sestavljajo trije objekti, proizvodnja polizdelkov, pakirnica in visokoregalno skladišče. Proizvodnja končnega izdelka poteka po predpisanem tehnološkem postopku in v več fazah: tehtanje, homogenizacija, granuliranje, tabletiranje, oblaganje in pakiranje. Te postopke smo si ogledali iz zastekljenega dvigala po etažah, vse je avtomatizirano. Videli smo malo zaposlenih, čeprav jih je v tem delu zaposlenih nekaj čez 200, skupaj pa 3000. Zanimiv nam je bil podatek, da tabletirka lahko izdela od 50 000 do 300 000 tablet na uro. Še bolj fascinanten pogled je bil v pakirnici, kjer je vse avtomatizirano in pa na avtomatizirano visokoregalno skladišče, ki je visoko 32 m in dolgo 100 m, v njem pa 9000 paletnih mest.