Neobvezni izbirni predmet šport

V mesecu marcu bomo pri neobveznem izbirnem predmetu šport ob torkih (4., 5.r) in sredah (5., 6.r) plavali. Učenci naj imajo s seboj opremo za v bazen.