Zimski ŠD - 7., 8., 9. raz. - navodila učenkam in učencem

Naslednji teden bo športni dan za učenke in učence 7., 8., 9. razredov. V spletni učilnici učiteljev OŠ Šmartno – šport se nahaja seznam prijav po posameznih smereh. Prosimo vas, da vsak sam do petka, 19. 1. 2018, pregleda prijave in se ob imenu in priimku podpiše. Več navodil boste našli ob seznamu v spletni učilnici. Če imate težave z dostopom do interneta, se oglasite v kabinetu športa.