Pravice in obveznosti staršev

PRAVICE STARŠEV

Starši imajo pravico do:

 • spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot glavnih nosilcev odgovornosti za vzgojo in otrokov razvoj,
 • obveščenosti o programu in delovanju vrtca,
 • aktivnega sodelovanja pri dejavnostih, ki jih predlaga vrtec,
 • obveščenosti o otrokovem počutju in razvoju,
 • strokovne pomoči pri vzgoji otroka,
 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec.

 

OBVEZNOSTI STARŠEV

Od staršev pričakujemo, da:

 • se zanimajo za vzgojo svojega otroka in sodelujejo z delavci vrtca,
 • vrtcu posredujejo nujne podatke o dosegljivosti v primeru nujnih obvestil in sporočil,
 • otroka praviloma pripeljejo in odpeljejo iz vrtca sami, druge osebe pa samo z njihovim pisnim pooblastilom,
 • sprotno spremljajo otrokovo aktivnost v vrtcu,
 • otroci prihajajo v vrtec spočiti in naspani,
 • redno poravnajo finančne in druge obveznosti do vrtca,
 • zagotovijo, da otrok ne nosi v vrtec dragocenih predmetov,
 • spoštujejo sprejete dogovore,
 • spoštujejo poslovalni čas vrtca,
 • v vrtec ne vozijo bolnih otrok,
 • nas obvestijo o zdravstvenih posebnostih otroka, 
 • sporočijo odsotnosti otroka iz vrtca do 8 ure zjutraj,
 • sporočijo spremembe osebnih podatkov.

Prijava/odjava uporabnika