Sodelovanje s starši

Zavedamo se, da je sodelovanje vrtca in staršev nujen pogoj za dobro počutje otrok in kvalitetno delo. Dobro sodelovanje med vrtcem in družino omogoča poenotenje vzgojnih vplivov, ki oblikujejo otrokovo osebnost in razvoj. V  ta namen v vrtcu organiziramo različne oblike sodelovanja s starši.

 

STROKOVNA SREČANJA S STARŠI

 • vsakodnevni stiki,
 • roditeljski sestanki,
 • pogovorne urice,
 • prisotnost starša pri uvajanju novinca,
 • pisna sporočila o tekočem delu v kotičku za starše in na spletni strani vrtca,
 • sodelovanje v svetu staršev.

 

NEFORMALNA SREČANJA S STARŠI

 • sodelovanje v projektih,
 • skupna praznovanja,
 • prireditve,
 • izleti,
 • družinski dnevi,
 • zbiralne akcije (star papir, zbiranje zamaškov, itd.),
 • prostovoljno delo s strani staršev,
 • dan odprtih vrat.

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je oblikovan na način, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku, za organizirano uresničevanje interesa staršev.

 

SVET ZAVODA

Svet zavoda je upravni organ, ki ga sestavlja enajst članov, in sicer trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov delavcev zavoda.

Prijava/odjava uporabnika