SEZNAMI UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV

Spoštovani starši in učenci!

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate in natisnete naročilnico za izposojo učbenikov ter sezname učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018 za matično šolo, PŠ Primskovo (P), PŠ Štangarske Poljane (ŠP) in PŠ Velika Kostrevnica (VK).