Delo v manjših skupinah

Skupina otrok v vrtcu je največkrat za skupinsko delo preštevilčna. Zato pa je delo v manjši skupini otrok bolj prilagojeno posamezniku, otroci se učijo drug od drugega, se poslušajo, sodelujejo, ... Vzgojitelj otroka tako lažje in bolj podrobno opazuje. Otrok se lažje izpostavi, pove o čem razmišlja ipd.

V zadnjem času so otroci v manjših skupinah ustvarjali na temo jesen, se pogovarjali o Žogici Nogici ter tudi Bralno Čebelico pripovedujejo otrokom v manjši skupini. Dejavnosti so s strani otrok sprejete z velikim navdušenjem, navdušene nad dejavnostmi in otroki pa smo tudi vzgojiteljice.

Galerija Čebelice

Prijava/odjava uporabnika