SIO 2020

Postali smo prvošolčki

Letošnji prvošolci, kar 67 jih je, so v ponedeljek, 3.9.2018, v spremstvu svojih staršev prvič prestopili vrata naše šole kot učenci. Da bi bili njihovi prvi koraki v šoli čim lažji, so jim učenci otroškega pevskega zbora in PŠ Velika Kostrevnica pripravili prisrčen sprejem s pesmijo in igrico Kdo je napravil Vidki srajčico. Prvošolci so spoznali svoje učiteljice in se v učilnicah tudi posladkali.

Prvi šolski dan je bil prijazen in nasmejan.

Spet v šolo!

Drage učenke, dragi učenci!

Pred nami je novo šolsko leto. Tudi letošnje prinaša nekaj novosti. Nekateri boste dobili nove sošolce, nove učitelje in nove učilnice.

V prvih dneh pouka bo v času prihodov in odhodov učencev v šolo in domov, v okolici šole zelo veliko prometa. Zato vas še posebej...

IZPOSOJA UČBENIKOV

Dragi učenci!

Naglo se približuje začetek novega šolskega leta. Zato vas obveščam, da si boste učbenike lahko izposodili v:

- četrtek, 30. 8., in petek, 31. 8., med 7:00 - 10:00 ter 11:00 - 14:00,

- ponedeljek, 3. 9., med 7:00 in 14:00.

Učenci od 1. - 4. razreda in podružničnih šol boste...

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov ter ostalega gradiva za šolsko leto 2018/19 - 1. razred

Sezname gradiv za 1. razred, objavljene v priponkah, ste starši prejeli na roditeljskem sestanku konec meseca maja.

V seznamih manjka zvezek, ki ga bodo učenci potrebovali pri angleščini (1 A4 črtani zvezek z vmesno črto - črte na obeh straneh /Tako lahko ali Lilibi/).

SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

Priporočilne sezname knjig za bralno značko si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Priponke:
Download this file (seznami 2017-18.pdf)seznami 2017-18.pdf600 kB

Subvencioniranje šole v naravi ter drugih večdnevnih dejavnosti iz razširjenega programa šole

Starši, ki ne zmorejo plačati dejavnosti (šola v naravi, življenje v naravi, naravoslovni teden in druge večdnevne dejavnosti šole) lahko najkasneje do dva meseca pred izvedbo, vložijo pisno vlogo za pomoč pri plačilu le teh. Komisija bo upoštevala samo popolne in pravočasno oddane vloge.

 • Prostovoljstvo

  Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
  Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

  Več ...
 • Šolska shema

  Šolska shema je pomoč za razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah in vrtcih. Cilji sheme: povečanje uživanja zelenjave, sadja, mleka, mlečnih izdelkov ter porabe lokalnih pridelkov, ozaveščenost o kmetijstvu in prehrani, zmanjšanje prekomerne teže pri mladih – vzpodbuja zdrave prehranske navade.
  Izobraževalne dejavnosti za otroke so obiski kmetij, skrb za šolske vrtove, izvajanje tečajev kuhanja.

  Več ...
 • 1
 • 2
 • 3