SIO 2020

DEKD: Kjer preteklost sreča prihodnost

Evropski parlament je leto 2018 razglasil za EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE z namenom vzbujanja zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih.

V dneh od 22. sept. do 6. okt. so po Sloveniji potekali vsakoletni Dnevi evropske kulturne dediščine, tokrat pod geslom NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST. Naša šola se že več let z različnimi projekti in dejavnostmi pridružuje temu gibanju, saj si želimo na mlajše generacije prenesti zavedanje o bogastvu in pomenu ohranjanja zapuščine naših prednikov.

Lanska generacija sedmošolcev se je vključila v šolski projekt SLEDI PRETEKLOSTI NA POTI V PRIHODNOST. Učenci so se z očmi raziskovalcev preteklosti razgledali po svojih domovih in domači okolici. V pogovoru s starši, starimi starši ali drugimi sorodniki so ugotavljali, katere predmete, povezane z življenjem svoje družine v preteklosti, še hranijo kot del družinske zapuščine. Izbrane predmete so popisali in fotografirali, ob zaključku projekta pa so jih predstavili na razstavi ter s tem sledem preteklosti na nek način utrli pot v prihodnost. Na našem seznamu so se znašle stare ure, petrolejke, likalniki, kavni mlinčki, posode za različne namene, žage, kladivo s pilo, trlica za lan, rudarska svetilka, gasilska sirena, komat, lojtrnik, predalnik, vrata, stiskalnica za sadje, črna kuhinja in celo stranišče na štrbunk, od novejših – a že starih – pa telefonski aparati, radijski sprejemniki in pisalni stroj. Razstavo so si ogledali vsi učenci naše šole, obiskala jo je tudi skupina iz vrtca in nekaj zunanjih obiskovalcev.

 

 

 • Prostovoljstvo

  Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
  Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

  Več ...
 • Šolska shema

  Šolska shema je pomoč za razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah in vrtcih. Cilji sheme: povečanje uživanja zelenjave, sadja, mleka, mlečnih izdelkov ter porabe lokalnih pridelkov, ozaveščenost o kmetijstvu in prehrani, zmanjšanje prekomerne teže pri mladih – vzpodbuja zdrave prehranske navade.
  Izobraževalne dejavnosti za otroke so obiski kmetij, skrb za šolske vrtove, izvajanje tečajev kuhanja.

  Več ...
 • 1
 • 2
 • 3