SIO 2020

PO SREDNJEŠOLSKI TRŽNICI

Včeraj je na naši šoli ponovno potekala SREDNJEŠOLSKA TRŽNICA. Že tradicionalna oblika predstavitev srednjih šol in srednješolskih programov je namenjena predvsem učencem zadnjega triletja, saj se lahko neposredno seznanijo z možnostmi nadaljnjega izobraževanja. Z leti pa je tržnica postala mnogo več, saj se na njej srečujejo bivši učenci šole, profesorji različnih šol izmenjujejo svoje izkušnje, starši pokramljajo s profesorji iz šol, ki so jih obiskovali, »svetovalke« pa dobimo marsikatero informacijo, ki nam je v pomoč pri kariernem svetovanju. Predvsem pa rade slišimo, kako prijetno je pri nas, kako odlični dijaki so naši bivši učenci in smo zadovoljne, ko dijaki povedo, da je bila njihova izbira srednje šole prava.  

Kar nekaj sogovorcev je kot zelo pomembno izkušnjo pri odločanju o izbiri srednje šole izpostavilo ravno obisk Srednješolske tržnice. Če torej letos niste utegnili, se vidimo ob letu osorej.

Izvedba srednješolske tržnice je zaradi velikega števila udeležencev velik zalogaj, zato so na pomoč pri izvedbi priskočili prostovoljke in prostovoljci 8. in 9. razredov. Brez njihove pomoči ter pomoči čistilk in  hišnika, tržnica ne bi bila tako uspešna.

Organizatorke, svetovalne delavke OŠ Šmartno in OŠ Gabrovka–Dole se jim zato najlepše zahvaljujemo.

 

 • Prostovoljstvo

  Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
  Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

  Več ...
 • Šolska shema

  Šolska shema je pomoč za razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah in vrtcih. Cilji sheme: povečanje uživanja zelenjave, sadja, mleka, mlečnih izdelkov ter porabe lokalnih pridelkov, ozaveščenost o kmetijstvu in prehrani, zmanjšanje prekomerne teže pri mladih – vzpodbuja zdrave prehranske navade.
  Izobraževalne dejavnosti za otroke so obiski kmetij, skrb za šolske vrtove, izvajanje tečajev kuhanja.

  Več ...
 • 1
 • 2
 • 3