http://www.eu-skladi.si/
Šola sodeluje pri programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

REKA SEDMERIH IMEN

V sredo smo na ekskurziji petošolcev spoznali majhen delček dinarskega sveta.  Na Vrhniki smo se seznanili z davno preteklostjo Ljubljanskega barja, o Argonavtih in si ogledali enega od izvirov Ljubljanice, najdaljše ponikalnice na svetu. Izvir Veliki Močilnik in nedaleč stran Mali Močilnik tvorita skupni tok Male Ljubljanice, ki se po nekaj sto metrih združi Veliko Ljubljanico. Od sotočja dalje se reka imenuje Ljubljanica. Pot nas je nato vodila do našega največjega presihajočega jezera. " Jezeru je, jezera nej" – Cerkniško jezero se nam je pokazalo skoraj v vsej svoji veličini,to pomeni da " jezeru je". Njegovo spreminjanje skozi vse štiri letne čase, smo spoznavali na maketi jezera v Jezerskem hramu v Dolenjem jezeru. Z novimi doživetji in spoznanji smo se preko Planinskega polja, po katerem se vije reka Unica (šesti del Ljubljanice),skozi lipov drevored Napoleonovih lip v Logatcu, prijetno utrujeni odpeljali proti Šmartnem.

Tekmovanje iz prve pomoči

Tekmovanje iz prve pomoči za učence osnovnih šol je potekalo v dveh delih. V sredo, 4. 4. 2018 je bil teoretični del, ki je zajemal poznavanje prve pomoči in zgodovino Rdečega križa. V drugem delu, ki je bil v sredo, 11. 4. 2018, pa so morale ekipe pokazati praktično znanje. Oskrbeti so morali eno poškodbo, letos je bila huda krvavitev na roki in pa prikazati temeljne postopke oživljanja.

Na tekmovanju je sodelovalo šest ekip: OŠ Gradec, OŠ Vače, OŠ Gabrovka, OŠ Dole, OŠ Šmartno.

Ekipa, ki je zastopala našo šolo v sestavi: Živa Bučar, Ana Marija Gradišek, Mark Omahna, Miha Skubic, Andraž Tomažič, Anže Zaman in rezerva Jaka Možina, se je dobro odrezala, saj so dosegli 1. mesto in se tako uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 18. 4. 2018 v Domžalah.

 

Ekipi iskrene čestitke za doseženo prvo mesto.

Delovna akcija - urejanje šolske okolice

Prostovoljna delovna akcija, ki je bila načrtovana za 11. 4. 2018, je prestavljena za teden dni. Vremenska napoved za jutri ni najboljša. Upamo, da bo naslednji četrtek vreme primernejše za opravljanje zunanjih del. Dodatne informacije boste prejeli v šoli.

Ogled tovarne zdravil Krka v Novem mestu

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Poskusi v kemiji, so si 27. 3. 2018 ogledali tovarno zdravil Krka v Novem mestu. Tovarna zdravil Krka v Novem mestu se uvršča med vodilna generična farmacevtska podjetja na svetu. Danes zaposljuje 12 000 ljudi, saj ima več kot 40 podjetij in predstavništev po svetu. Tržijo lastne blagovne znamke zdravil.

 Ogledali smo si nov sodoben obrat Notol 2, v katerem proizvajajo trdne oblike zdravil, tablete in kapsule. Površina obrata meri 55 000 m2, kjer izdelajo 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul. Notol 2 sestavljajo trije objekti, proizvodnja polizdelkov, pakirnica in visokoregalno skladišče. Proizvodnja končnega izdelka poteka po predpisanem tehnološkem postopku in v več fazah: tehtanje, homogenizacija, granuliranje, tabletiranje, oblaganje in pakiranje. Te postopke smo si ogledali iz zastekljenega dvigala po etažah, vse je avtomatizirano. Videli smo malo zaposlenih, čeprav jih je v tem delu zaposlenih nekaj čez 200, skupaj pa 3000. Zanimiv nam je bil podatek, da tabletirka lahko izdela od 50 000 do 300 000 tablet na uro. Še bolj fascinanten pogled je bil v pakirnici, kjer je vse avtomatizirano in pa na avtomatizirano visokoregalno skladišče, ki je visoko 32 m in dolgo 100 m, v njem pa 9000 paletnih mest.

 

 

Državno tekmovanje iz kemije

Znani so uradni rezultati državnega tekmovanja iz kemije, ki je bilo 24. marca, kjer so učenci 8. in 9. razreda tekmovali za srebrna in zlata Preglova priznanja. Na državnem tekmovanju je sodelovalo 1560 učencev. Našo šolo so zastopali Filip Ferlan, Jure Rusjan, Viktorija Zavrl iz osmega razreda, Matic Kremžar in Marija Snežna Benedičič iz devetega razreda. Naloge so bile zelo zahtevne.

Marija Snežna Benedičič si je prislužila srebrno Preglovo priznanje, saj je zlato priznanje zgrešila le za pol točke.

Iskrene čestitke.

8.a - sistematski zdravstveni pregled

Jutri, 4. 4. 2018, bo za 8.a potekal sistematski zdravstveni pregled. Učenci so razdeljeni v dve skupini glede na začetek pregleda, in sicer: 

    - fantje: ob 7.30

    - dekleta: ob 9.00

Učenci naj imajo s seboj zdravstvene kartice in izpolnjen vprašalnik, ki so ga dobili v januarju.

 

 

  • Šolska shema
  • Projekt Etika
  • Prostovoljstvo
  • Tradicionalni slovenski zajtrk

Ukrep EU kmetijske politike šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo, vključuje dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani, spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

  • Vključenih približno 8 milijonov otrok EU v 54000 šolah.
  • 24 sodelujočih držav članic EU.
  • EU financiranje je do 90 milijonov EUR letno.
  • V EU SŠS otroci pojedo največ jabolk, pomaranč, banan, korenja, paradižnika, kumar …
  • Izobraževalne dejavnosti za otroke so zlasti obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.
Več ...

Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

Več ...

Namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

V okviru dneva slovenske hrane poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka. V TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi, in sicer z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci ter posledično vse generacije - da skozi idejo o nujnosti zajtrkovanja spoznajo, da je potrebno biti pozoren, kakšno hrano jemo in posledično, da je lokalna hrana ustreznejši izbor.

Več ...