Priprava na novo šolsko leto

Prenavljamo spletno stran. Hvala za razumevanje.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018

V zavihku Knjižnica ali na tej povezavi lahko dostopate do seznama vseh učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto.

Novosti glede subvencioniranja šolskega kosila

Spoštovani starši,

prišlo je do novosti glede subvencioniranja šolskega kosila. Od 1.2. 2017 so upravičeni do polne subvencije šolskega kosila vsi učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače RS. (po starem pravilniku 18% neto povprečne plače RS).

Tisti, ki ste že prijavljeni na kosilo in spadate v to skupino, se vam bo v celoti subvencioniralo kosilo od 1.2.2107 dalje. Tisti, ki spadate v to skupino in niste prijavljeni na kosilo, pa si to želite storiti, se lahko prijavite nanj kadarkoli. Subvencionirano kosilo velja od dne, ko se prijavite.

Lep pozdrav,

Lea Štajer, vodja šolske prehrane

Subvencioniranje šole v naravi ter drugih večdnevnih dejavnosti iz razširjenega programa šole

Starši, ki ne zmorejo plačati dejavnosti (šola v naravi, življenje v naravi, naravoslovni teden in druge večdnevne dejavnosti šole) lahko najkasneje do dva meseca pred izvedbo, vložijo pisno vlogo za pomoč pri plačilu le teh. Komisija bo upoštevala samo popolne in pravočasno oddane vloge.

  • Prostovoljstvo
  • Zdrav življenjski slog
  • Shema šolskega sadja
  • Dan slovenske hrane
  • Projekt Etika